Kentim İstanbul Projesi

 Projenin Başlığı                                : KENTİM İSTANBUL
 Başvuru Sahibinin Adı Soyadı       : Çekmeköy Belediye Başkanlığı
 Projenin Ortakları                             : Çekmeköy Belediye Başkanlığı ve Çekmeköy Kent Konseyi
 Projenin Destekçileri                       : Çekmeköy İlçe Kaymakamlığı ve Çekmeköy Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇEKSİAD)
 Uygulama Yer(ler)i                           : Çekmeköy İlçesi

PROJENİN SÜRESİ:  6 (Altı) Ay

Katılım Formu İçin Tıklayınız

PROJENİN TÜRÜ:  Kentlilik Bilincini Artırmaya Yönelik Kültür ve Sanat Projesi

Projenin Konusu/Açıklaması:  2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olacak İstanbul için ilçemizdeki halk, eğitim gezileri ve seminerlerle tarih, kültür, sanat, kentlilik ve hemşerilik bilinci ve kentine aidiyet konusunda bilgilendirilecektir. Projenin hedef kitlesi 5 farklı grupta sınıflandırılacak ve her grup kendi içerisinde özel olarak eğitilecektir.

PROJENİN GEREKÇESİ:

1. Bir turizm kenti olan İstanbul’da ilçemizde yaşayan halkın kültür, sanat ve kentline aidiyet konusunda bilinçlendirilmesi gerekliliği bu projenin en önemli gerekçesini oluşturmaktadır.

2. Hemşerilerimizin kendilerini İstanbul’a ait hissetmesi, kendi içselliğinin kentine yansıdığını görmesine neden olacaktır. Kendinden bir şeylerin bulunduğunu düşündüğünde ise kendisini Kentinde hem sahipsiz hissetmeyecek hem de içinde yaşadığı İstanbul’u sahiplenecektir.

3. İstanbul’un sürekli artan nüfusundan dolayı kent kültürü zarar görmektedir. Bu yüzden ilçemiz halkına, kentte yaşama sorumluluğunun anlatılması ve hemşerilik bilinci verilmesi gerekmektedir.

4. Turizm kentlerinde dış turizm kadar iç turizmin de hareketli olması gerekmektedir.  Bu yüzden halkımızın iç turizm açısından özellikle kültür turizmi hususunda da yönlendirilerek kültürel ve sanatsal faaliyetler hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir.


PROJENİN AMAÇLARI:

1. Kültür ve turizm kenti İstanbul’da, diğer sosyal katmanlara göre dezavantajlı gruplar arasında olan ilçemizdeki ev hanımları ile engelli hemşerilerimizi “kültürel ve sanatsal faaliyet ve etkinlikler” ile “kentlilik bilinci” konusunda bilgilendirmek,

2.Kente aidiyet ve Kentlileşme konusunda ilçenin kanaat önderleri ile ilgili diğer grupları bilgilendirmek,

3. Bölgemizdeki tarihsel ve kültürel duyarlılığı artırmak, geliştirmek.

4. Halkımızın, kültür, tarih, sanat, şehir, kent kültürü ve kentlileşme bilgisi ile kentlilik ve hemşerilik bilincini artırmak,

5. Bölgede kültürel etkinliklerin gelişmesine katkı sağlamak

6. Kent kültürünün ve kentte yaşama bilincinin artırılmasını sağlamak,

7. Bölgede kentsel sorumluluk duygusunu geliştirmek,

8. Toplumsal iletişimi güçlendirmek,

9.  Bölgede hoşgörü ve birliktelik duygularının gelişmesine katkıda bulunmak

PROJE FAALİYETLERİ:

Genel olarak projenin faaliyetleri birbirinden farklı 5 gruba (toplamda 1750 kişiye) yönelik olarak gerçekleştirilecektir.
Proje kapsamında 50-100 kişi arasında oluşturulacak her bir gruba, grubun özelliklerine uygun eğitimler düzenlenecektir. Ayrıca her bir grup İstanbul’un tarihi yerlerine ve müzelerine yönelik gerçekleştirilecek şehir içi gezilere katılacaktır.
Proje kapsamında oluşturulacak gruplar aşağıdaki gibidir;

a) Çekmeköy ilçesindeki Ev Hanımları
b) Çekmeköy İlçesindeki Engelliler
c) Çekmeköy İlçesinde Eğitim Gören 11. ve 12. Sınıf Öğrencileri
d) Çekmeköy İlçesi Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyeti
e) Çekmeköy İlçesinde Görev Yapan Din Görevlileri
Proje kapsamında belirlenen yukarıdaki gruplara yönelik şehir içi tarihsel ve kültürel turizm gezileri ve eğitimlerin sonucunda ilçemizdeki dezvantajlı gruplar arasında sayılan ev hanımları ve engelliler ile kanaat önderleri ve öğrenciler turizm, tarih ve kentinin kültürü konularında bilgilendirilmiş olacaklardır.


EĞİTİMLER
Proje kapsamında gruplara yönelik olacak verilecek eğitimler şu şekildedir.
Çekmeköy İlçesindeki Ev Hanımlarına Yönelik Eğitim Konuları
1. Yaşayan Tarih: İstanbul
2. İki Kıta Arasında Başarılı Bir Nesil Yetiştirmek
3. Kent Kültürü ve Sorumluluk Bilinci
4. Toplumsal İletişim: Aile-Çocuk-Okul Birlikteliği
5. Huzurlu Bir Kent İçin: Hayata Gülümse

Çekmeköy İlçesindeki Engellilere Yönelik Eğitim Konuları
1. Yaşayan Tarih: İstanbul
2. Kent Kültürü ve Sorumluluk Bilinci
3. Toplumsal İletişim: Kimlik-Farkındalık- Aidiyet-Dayanışma -Sorumluluk
4. Huzurlu Bir Kent İçin: Hayata Gülümse

Çekmeköy İlçesinde Eğitim Gören 11. ve 12. Sınıf Öğrencilere Yönelik Eğitim Konuları
1. Yaşayan Tarih: İstanbul
2. Kent Kültürü ve Sorumluluk Bilinci
3. İki Kıta Arasında Başarılı Bir Genç Olmak
4. Huzurlu Bir Kent İçin: Hayata Gülümse

Çekmeköy İlçesi Mahalle ve Köy Muhtarları ile İhtiyar Heyetlerine Yönelik Eğitim konuları
1. Yaşayan Tarih: İstanbul
2. Etkin Mahalle Yönetimi
3. Kent Kültürü ve Sorumluluk Bilinci
4. Toplumsal İletişim: Komşuluk
5. Huzurlu Bir Kent İçin: Hayata Gülümse

Çekmeköy İlçesinde Görev Yapan Din Görevlilerine Yönelik Eğitimler
1. Yaşayan Tarih: İstanbul
2. Kent Kültürü ve Sorumluluk Bilinci
3. Toplumsal İletişim: Kültürel Farklılıklarla Birlik Olmak
4. Huzurlu Bir Kent İçin: Hayata Gülümse

Eğitimler belediyemizin ve okulların salonlarında yapılacaktır. Eğitimleri verecek olan eğitimciler, alanlarında tecrübeli akademisyen ve uzmanlardan oluşacaktır.

GEZİ
Eğitim programlarına katılan kişilerin İstanbul’u, bir Avrupa Kültür Başkenti halkı olarak daha yakından tanımaları için tecrübeli rehberler eşliğinde şehir içi geziler düzenlenecektir.
Bu geziler kapsamında Sultanahmet, Ayasofya, Süleymaniye, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı gibi tarihi mekânlar ziyaret edilecektir. Ayrıca İstanbul Modern, Santral İstanbul Müzesi ve Panorama 1453 müzeleri gezilecektir.
Gezilerin sonunda her bir katılımcıya, İstanbul’un tarihini ve kültürünü anlatan kitapçıklar hediye edilecektir. Ayrıca kişiye özel katılım belgesi hazırlanarak katılımcılara dağıtılacaktır.
Gezilerde kullanılacak otobüsler proje için özel olarak süslenecektir. Bununla birlikte projenin duyulurluluğunu artırmak için afişler, broşürler ve billboardlar hazırlanacaktır.

HEDEFLENEN GRUPLAR
Çekmeköy ilçesindeki dezavantajlı gruplar arasında olan Ev Hanımları ve Engelliler, Çekmeköy İlçesinde eğitim gören 11. ve 12.sınıf öğrencileri, Çekmeköy İlçesi mahalle muhtarları ile İhtiyar Heyeti ve Çekmeköy İlçesinde görev yapan din görevlileri projenin öncelikli gruplarıdır. Bu grupların toplamında proje 1750 kişiyi kapsamaktadır.

PROJENİN YARARLARI
1. Halkımızın kültür, tarih, sanat, kent kültürü bilgisi ile kentlilik ve hemşerilik bilinci artacak ve bunun sonucunda halkımız, ilçemizin sahip olduğu kentsel doğal kaynakları ile kültürel değerlerine gereken özeni gösterecektir..
2.  Doğa turizmi konusunda önemli imkânları bulunan Çekmeköy İlçesinde, bu proje sonrasında turizm yatırımlarının artırılması sağlanabilecektir.
3. Bölge halkı kentte yaşama hususunda bilgi ve sorumluluk sahibi olacaklardır.
4.Bölge halkının “İstanbullu”luk bilinci yükselecektir.

iLGiLiLiK
TURİSTANBUL Projesi hedef kitlesi, turizme, kültüre ve sanata yönelik faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda 2010 Avrupa Kültür Başkenti projeleri kapsamında değerlendirilebilecek bir projedir.


1. BÜTÇE

Projenin Bütçesi:184.500,00.TL
AKB’den katkı istemiyorum  
Projeyi destekleyen sponsorlar :........................................................................
AKB’den proje bütçesinin % 80.’ünü istiyorum, kalan bütçenin %20’si Çekmeköy Belediye Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Proje ilerleyen yıllarda bölgede farklı gruplar belirlenerek devam ettirilebilir.

 İRTİBAT BİLGİLERİ

Başvuru  sahibinin

Adı-Soyadı : Çekmeköy Belediye Başkanlığı adına Başkan Yardımcısı Latif ÇOŞAR
Adres  : Merkez Mah. Köroğlu Cad. No:13 Çekmeköy/İstanbul
Telefon  : 0 (216) 641 20 02
Fax  : 0 (216) 641 20 01
E-posta   :  ……………………….@........................

Broşürü görmek için tıklayınız. 

Katılım Formu için TıklayınızBunu Paylaş  
 
 
Çekmeköy Belediyesi 2010 Tüm Hakları Saklıdır. Site İçeriği Çekmeköy Kent Konseyi'nin izni olmadan kullanılamaz, alıntı yapılamaz.